top of page
ครีมบำรุงผิวหน้า

การผลิตครีม

โลชั่น และ

เซรั่ม

การผลิตครีม โลชั่น และเซรั่ม ทุกชนิด จะดำเนินการผลิตแบบ Bulk

 

1 kg. เท่ากับ 1,000 g.

บรรจุขนาด 100 g. ได้ 10 ชิ้น

บรรจุขนาด 70 g. ได้ 14 ชิ้น

บรรจุขนาด 50 g. ได้ 20 ชิ้น

บรรจุขนาด 30 g. ได้ 33 ชิ้น

บรรจุขนาด 15 g. ได้ 66 ชิ้น

บรรจุขนาด 10 g. ได้ 100 ชิ้น

ขั้นตอนการผลิต

 1. ลูกค้าสามารถเลือกสั่งผลิตจากสูตรมาตรฐานของทางเรา หรือ เลือกพัฒนาสูตรใหม่ได้

 2. หากต้องการพัฒนาสูตรใหม่ มีค่าพัฒนาสูตรใหม่ 2,000 บาท (ค่าพัฒนาสูตร จะนำไปหักค่าใช้จ่าย เมื่อลูกค้าสั่งผลิต)

 3. สั่งซื้อตัวอย่างไปทกลองใช้

 4. เลือกขนาด (ml.) แบบบรรจุภัณฑ์ สี และกลิ่น ที่ต้องการ

 5. คอนเฟิร์มรูปแบบสินค้า เซ็นใบเสนอราคาเพื่อยืนยันการผลิต และวางเงินมัดจำค่าผลิตครีม 50 %

 6. ขึ้นตัวอย่างสินค้า ใช้เวลา 7 - 10 วันทำการ

 7. เริ่มกระบวนการผลิต ระยะเวลาผลิต และ แบ่งบรรจุ

 8. 100 ชิ้น 10 วันทำการ

 9. 1,000 - 3,000 ชิ้น 20 - 25 วันทำการ

 10. 3,000 - 5,000 ชิ้นขึ้นไป 30วันทำการ

 11. เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ ดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

 12. จัดส่งสินค้าภายใน 1 - 2 วัน หลังจากลูกค้าชำระเงินครบถ้วน

หมายเหตุ:

 • เป็น Timeline การผลิตโดยประมาณ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดงาน และคิวการผลิต)

 • ยังไม่รวมขั้นตอนการจัดทำเอกสาร อย. และงานออกแบบ

vdo%20crop%201_edited.jpg
S__10846235_edited.jpg
S__10846234_edited.jpg
S__50241547_edited_edited.jpg
S__10846266_edited_edited.jpg
S__10846229_edited.jpg
S__10846269.jpg
S__50241543_edited_edited.jpg
bottom of page